TANI TEDAVİ

Uyku Apnesi hastası mıyım? Uyku doktoruna başvurduğumda bundan sonra neler olacak?

Uyku sağlık hizmetleri için başvuran hastalarda işleyiş şöyledir:

(Öncelikle bildirmek gerekir ki: Tıpta önemli bir özdeyiş vardır, “Tıpta hastalık yoktur, hasta vardır”. Yani her hasta için tanı ve tedavi süreçleri farklı ilerleyebilir. Burada genel işleyiş hakkında bilgi verilecektir)

İlk aşama hasta ile yapılan görüşme ile başlar, hastanın yakınmaları hakkında bilgi alınır, hastaya uyku testi yapılıp yapılmayacağına karar verilir, test yapılacaksa test ile ilgili bilgi verilir ve test randevusu verilir.

Test gerçekleştirilir. Uyku testi hastanın 1 gece uykusunu görmemizi amaçlar. Bu amaçla 

Kayıtlar analiz edilir.

Test sonucu hakkında hastaya bilgi verilir.

Test sonucuna göre KBB ile konsültasyon yapılır, test sonucuna göre gerekirse ek tetkikler veya konsültasyonlar yapılabilir.

Uyku testi sonucuna göre tedavi gerekiyor ise tedavi yöntemine karar verilir.

Tedavi yöntemi olarak PAP tedavisine (maske ile uygulanan pozitif basınçlı hava tedavisi) karar verilmiş ise 1 gece de uyku testi eşliğinde titrasyon testi de denilen PAP cihazı ile test yapılır.

Test sonucu ile tekrar görüşme yapılır.

PAP tedavisi temini ve uzun süreli kontrol